mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Náš přístup k péči ve Villa Luna vychází  z teorie belgického profesora Ferre Leaverse, že dítě může nerušeně poznávat svět kolem sebe a ideálně se vyvíjet pouze tehdy, když se cítí uvolněné a šťastné.

mrak
mrak

Medvíďata 

2 - 3,5 let (CZ/EN)

Ve třídě Medvíďat pečujeme o děti všech národností ve věku od 2 do 3,5 let. Rodinná atmosféra, důvěra a citlivý přístup našich laskavých pečovatelek a učitelek usnadňují dětem jejich mnohdy první delší odloučení od rodičů. S dětmi komunikujeme ve dvou jazycích, anglicky a česky a tím vytváříme základy k bilingvalitě.

Základním principem péče ve třídě Medvíďat je individuální přístup ke každému dítěti a poskytování co nejširší škály podnětů přiměřených věku a bezpečného prostředí k objevování prostřednictvím všech smyslů. Program ve třídě Medvíďat je inspirován projektovou metodou a paní učitelky tak mají pro děti každý den v souladu s naším vzdělávacím konceptem připravenou celou řadu výtvarných, pohybových a dalších aktivit a her zaměřených na všestranný rozvoj dítěte. Díky přítomnosti rodilých mluvčí děti již ve věku, kdy přechází do školy, rozumí a komunikují anglicky.

Součástí programu jsou také:

 • Klub „Bubínky“
 • Klub „Sporťáček“
 • Divadelní představení a vzdělávací workshopy
 • Akce pro rodiče s dětmi  

Co najdete ve třídě Medvíďat?

 • Rodinné a láskyplné prostředí
 • Individuální přístup
 • Bilingvalitu již od prvních krůčků dítěte
 • Pravidelnou komunikaci s rodiči o vývoji dítěte
 • Anglického rodilého mluvčího po celý den
 • Bohatý program pro děti i rodiče
 • Úsměv, pochopení a toleranci  
mrak
AKCE 

Denní program

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30 - 8:30 Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
8:30 - 9:00 Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka
9:00 - 10:00 Ranní kroužek 
Tvoření a výtvarné aktivity
Ranní kroužek
Hudebně-pohybové aktivity
Ranní kroužek 
Logické a
předmatematické aktivity
Ranní kroužek 
Manipulační aktivity
- jemná motorika
Ranní kroužek 
Hudebně-pohybové aktivity
10:00 - 11:00 Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
Tělocvična  Pobyt v zahradě
Vycházka
11:15 - 12:00 Oběd Oběd Oběd Oběd Oběd
12:15 - 14:15 Spánek Spánek Spánek Spánek Spánek
14:30 - 15:00 Svačina Svačina Svačina Svačina Svačina
15:00 - 16:00 Experimentování
Volná hra
Montessori aktivity
Volná hra
Sportovně-pohybové aktivity
Volná hra
Tvoření a výtvarné aktivity
Volná hra
Odpoledne s knížkou
Volná hra
16:00 - 17:30 Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Konkrétní aktivity v jednotlivých dnech se mohou měnit.