mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Kdo jsme

"Připravujeme děti pro život v moderním světě, který je multikulturní a kosmopolitní a ve kterém nabývají na stále větší důležitosti kompetence potřebné pro život v 21. století - kreativita, vytrvalost, sebevědomí, ale také tolerance a schopnost kooperativní spolupráce."

Villa Luna je mezinárodní mateřská škola, která již od roku 2005 nabízí na základě ověřeného vzdělávacího programu bilingvní vzdělávání dětem od 2 do 7 let.

Jsme přesvědčeni o tom, že každé dítě je jedinečné a proto respektujeme jeho stupeň vývoje, jeho potřeby a vytváříme příjemné podnětné prostředí, které dítě vybízí k objevování.

Ověřili jsme si, že nejefektivnější způsob učení je na základě vlastních zkušeností a proto nabízíme dětem formou projektů bohatou škálu příležitostí, abychom maximálně rozvíjeli potenciál každého z nich.

V naší práci s dětmi využíváme v souladu s vzdělávacím konceptem Villa Luna moderní metody a přístupy, které neustále obohacujeme našimi vlastními zkušenostmi.

Zakládáme si na kvalitě a spolehlivosti ve všech oblastech naší činnosti, na kreativním, laskavém a pozitivní energií nabitém prostředí a na přátelské spolupráci s rodiči.

Naším cílem jsou veselé, zdravé a kompetentní děti a spokojení rodiče.

Jsme tu pro rodiče:

Kteří si přejí, aby se jejich dítě nemohlo dočkat, až půjde ráno do školky, a odcházelo spokojené, s úsměvem na tváři a plné nových dojmů

Kterým záleží na vysoké kvalitě péče a vzdělávání

Pro které je dvojjazyčnost samozřejmostí, kteří hledají mateřskou školu s angličtinou či němčinou

Kteří chtějí mít maximum informací a prožívat společně se svým dítětem příjemné zážitky při rodinných akcích

Kteří potřebují dlouho pracovat a vědět, že o jejich dítě je perfektně postaráno

mrak

HISTORIE

„Naše budoucnost se skrývá v hlavách našich dětí. Existuje na tomto světě něco důležitějšího?," říká zakladatel Villa Luna.

První bilingvní školka a jesle Villa Luna byla otevřena v německém Düsseldorfu 1. srpna 2005. Cílem bylo a nadále je poskytovat dětem již od 2 měsíců věku, v souladu s mottem “Dobrý start do života se vyplatí“, moderní vzdělávací program založený na aktivním učení při zachování laskavého a kreativního rodinného prostředí. Úspěch tohoto konceptu, který je charakteristický také intenzivní spoluprací rodičů se školkou, dokazuje stále narůstající počet poboček Villa Luna v Německu i České republice. V roce 2009 uzavřela Villa Luna partnerství se skupinou Klett, která je mezinárodním koncernem s již více než 100letou tradicí podporující vzdělávání.

Villa Luna Praha:

Byla založena v roce 2011 a v roce 2014 byla zapsána do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky. Tato akreditace zajišťuje, že mateřská škola splňuje všechny hygienické, bezpečnostní a především vzdělávací standarty a vzdělává děti v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR. Ve Villa Luna Praha využíváme mezinárodních zkušeností našeho týmu k neustálému obohacování a zlepšování našich standardů do budoucna a nepřetržitě pracujeme na tom, aby naši absolventi byli připraveni na úspěšný start do českých a mezinárodních škol a dalšího života.

pes
meda