mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.
Herbert Spencer

mrak
mrak

Lišky 

3 - 6 let (CZ/DE)

Třída Lišek je určena dětem všech národností od 3 do 6 let. V této třídě je vzdělávací program vedený v anglickém a českém jazyce, je zde však přítomna také německá rodilá mluvčí, která s dětmi komunikuje německy. Děti tak mají příležitost poznávat hned tři jazyky.

Děti ve třídě Lišek se učí se na základě individuálních zkušeností, s využitím všech smyslů, kreativně a zábavně formou projektů. Každý den na ně v souladu se vzdělávacím konceptem čeká bohatý program rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.

Odpoledne si děti mohou vybrat z nabídky kroužků v českém i cizím jazyce.

Součástí programu jsou:

 • Sportování v tělocvičně Sokola (týdně)
 • Výlety, vzdělávací workshopy a návštěvy divadel
 • Specializovaná předškolní příprava
 • Plavání
 • Tenis
 • Logopedická prevence
 • Školka v přírodě
 • Akce pro rodiče s dětmi

Proč třída Lišek?

 • Kvalitní předškolní příprava na vstup do českých i mezinárodních škol
 • Bilingvní komunikace po celý den
 • Ucelený moderní vzdělávací koncept 
 • Pohyb, sport a výchova k zdravému životnímu stylu
 • Široká nabídka odpoledních kroužků
 • Multikulturní prostředí podporující toleranci
 • Pravidelné vývojové pohovory s rodiči

Denní program

Odpoledne ve Villa Luna probíhá formou odpoledních kroužků, během kterých děti objevují své talenty a mají možnost je rozvíjet.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30 - 8:30 Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
8:30 - 9:00 Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka
9:00 - 10:15 Ranní kroužek 
Projektové aktivity 
Ranní kroužek 
Projektové aktivity
Ranní kroužek 
Projektové aktivity/Plavání 
Tělocvična  Ranní kroužek 
Projektové aktivity 
10:15 - 11:15 Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
Tělocvična  Pobyt v zahradě
Vycházka
11:30 - 12:00 Oběd Oběd Oběd Oběd Oběd
12:00 - 14:15 Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
14:30 - 15:00 Svačina Svačina Svačina Svačina Svačina
15:00 - 16:00 Projektové aktivity  Projektové aktivity  Projektové aktivity  Projektové aktivity  Projektové aktivity
16:00 - 17:00 Kroužky
Pobyt v zahradě/Volná hra 
Kroužky
Pobyt v zahradě/Volná hra 
Kroužky
Pobyt v zahradě/Volná hra 
Kroužky
Pobyt v zahradě/Volná hra
Kroužky
Pobyt v zahradě/Volná hra 
17:00 - 17:30 Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Pobyt v zahradě
Volná hra
Konkrétní aktivity v jednotlivých dnech se mohou měnit.