mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Projektová metoda výuky

„Proč ?“, „Jak?“ a „Já sám!“ , to jsou věty, které vyjadřují dětskou touhu po poznání a snahu dojít k němu vlastními silami.
 
Projektová metoda, kterou využíváme, dává dětem příležitost učit se vlastním tempem, s využitím všech smyslů, zkoušet a chybovat, hledat nová řešení a spolupracovat s kamarády.

Ve Villa Luna nechceme děti vyučovat, aby pasivně přijímaly informace, ale dáváme jim možnost, aby mohly ke svému poznání přicházet s naší podporou samy, vlastní zkušeností. Učení projektovou metodou je propojené s reálným životem a proto děti baví a probouzí jejich přirozený zájem o poznávání.

mrak


Pro projektovou metodu je typické složení ze tří fází:

Motivace

Děti zažijí něco, co je nadchne pro projekt a chtějí se dozvědět více.


Zkoumání a objevování

Děti společně s využitím rozličných aktivit (experimentování, tvoření, hudba, pohyb apod. ) nabývají nové zkušenosti a hlubší znalosti o tématu. Na své cestě spolupracují, mohou hledat vlastní nápady a řešení. Poznatky, které získají propojují formou výletů a zážitků s realitou.


Výsledek projektu a prezentace

Na konci projektu vždy vznikne společnou prací nějaký výsledek, kterým se děti mohou pochlubit svým rodičům nebo kamarádům a zároveň si zopakovat vše, co se naučily.

Co projekty dětem přináší?

  • Aktivitu a experimentování
  • Spolupráci s kamarády
  • Komunikaci
  • Rozvoj tvořivosti, fantazie
  • Propojení s realitou
  • Individuální přístup
  • Motivaci k učení a zábavu
  • Výlety a reálné neopakovatelné zážitky
pes
meda