mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.
Herbert Spencer

mrak
mrak

Lvíčata 

4 - 6 let (CZ/EN)

Anglicko-česká třída Lvíčat je určena dětem všech národností od 4 do 6 let. Děti v této třídě s podporou (pod vedením) česky mluvící paní učitelky a anglických rodilých mluvčí poznávají svět a formují svou osobnost v bilingvním prostředí. Angličtina se přirozeně stává dalším jazykem, kterým dítě běžně komunikuje.

Děti ve třídě Lvíčat se učí se na základě individuálních zkušeností, s využitím všech smyslů, kreativně a zábavně formou projektů. Každý den na ně v souladu se vzdělávacím konceptem čeká bohatý program rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti. 

Odpoledne si děti mohou vybraz z nabídky kroužků v českém i cizím jazyce.


Součástí programu jsou také:

 • Sportování v tělocvičně Sokola (týdně) 
 • Výlety, vzdělávací workshopy a návštěvy divadel
 • Specializovaná předškolní příprava
 • Plavání
 • Tenis
 • Logopedická prevence
 • Školka v přírodě
 • Akce pro rodiče s dětmi 

Proč třída Lvíčat?

 • Kvalitní předškolní příprava na vstup do českých i mezinárodních škol
 • Bilingvní komunikace po celý den
 • Ucelený moderní vzdělávací koncept 
 • Pohyb, sport a výchova k zdravému životnímu stylu
 • Široká nabídka odpoledních kroužků
 • Multikulturní prostředí podporující toleranci
 • Pravidelné vývojové pohovory s rodiči

Denní program

Odpoledne ve Villa Luna probíhá formou odpoledních kroužků, během kterých děti objevují své talenty a mají možnost je rozvíjet.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30 - 8:30 Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
8:30 - 9:00 Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka Přesnídávka
9:00 - 10:15 Ranní kroužek 
Projektové aktivity 
Ranní kroužek
Projektové aktivity
Ranní kroužek
Projektové aktivity/Plavání
Tělocvična  Ranní kroužek 
Projektové aktivity
10:15 - 11:15 Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
Tělocvična Pobyt v zahradě
Vycházka
11:30 - 12:00 Oběd Oběd Oběd Oběd Oběd
12:00 - 14:15 Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
14:30 - 15:00 Svačina Svačina Svačina Svačina Svačina
15:00 - 16:00 Projektové aktivity Projektové aktivity Projektové aktivity Projektové aktivity Projektové aktivity
16:00 - 17:00

Kroužky 
Pobyt v zahradě/Volná hra

Kroužky 
Pobyt v zahradě/Volná hra

Kroužky 
Pobyt v zahradě/Volná hra

Kroužky 
Pobyt v zahradě/Volná hra

Kroužky 
Pobyt v zahradě/Volná hra

17:00 - 17:30

Pobyt v zahradě
Volná hra

Pobyt v zahradě
Volná hra

Pobyt v zahradě
Volná hra

Pobyt v zahradě
Volná hra

Pobyt v zahradě
Volná hra

Konkrétní aktivity v jednotlivých dnech se mohou měnit.