mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Kroužky

Každé dítě je jedinečné a má výjimečný talent, který v naší školce může objevit a rozvíjet. Právě z tohoto důvodu jsou odpolední kroužky nedílnou součástí vzdělávacího konceptu Villa Luna. Kroužky nejen zintenzivňují rozvoj dětské osobnosti, ale přináší dětem radost a uspokojení. Villa Luna nabízí dětem řadu kroužků rozličného zaměření. Kroužky jsou vedeny našimi nadanými pedagogy a lektory, kteří do Villa Luna dochází. Probíhají v českém, anglickém a německém jazyce a děti tak mají možnost kromě svých talentů posílit i jazykovou přípravu. Praktickou výhodou je to, že absolvováním kroužků během pobytu ve školce, zbývá rodičům a dětem více času pro společné rodinné zážitky.

mrakpes
meda