mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Veronika Kadlecová

Ve Villa Luna od roku 2017

Veronika spolupracuje s Villa Luna již od roku 2017, kdy nejprve působila jako třídní učitelka třídy Myšek a po přestěhování mateřské školy na Prahu 5 pak třídy Lišek. Nyní je ve Villa Luna na pozici pedagogické konzultantky, metodičky a vedoucí studentských stáží. Společně s celým pedagogickým týmem se snaží o průběžné zkvalitňování pedagogické práce s dětmi.

Téměř šest let strávila v Londýně, kde jako učitelka v různorodých mateřských a základních školách načerpala celou řadu zkušeností.  Veronika momentálně dokončuje PhD. se zaměřením na předškolní pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze. Posledních několik let působila jako vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současnosti se věnuje zejména dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšímu studiu a publikační činnosti.

Jedním z jejích hlavních pedagogických cílů je podporovat v dětech lidskost, kooperaci, smysl pro spravedlnost, tvořivost a úctu ke všemu živému i neživému.

Motto

„Nechť se mi daří být každým dnem laskavější k sobě i k druhým.“

Třída

Všechny :)

Proč Villa Luna

Villa Luna je školou, která je kromě vysoké míry lidskosti výjimečná také svou kvalitou pedagogické práce s dětmi. Tato kvalita je, mimo jiné, silně podpořena mezinárodním složením týmu, který přináší stále novou inspiraci a inovativní přístupy.

Děti do Villa Luna chodí objevovat nejen kouzlo cizích jazyků, ale zároveň jsou vedené k respektu k jiným národnostem a odlišnostem obecně. A to je v dnešním globalizovaném světě více než potřebné. 

Sen

Mým snem je svět, v němž jsme si každý vědomý své jedinečnosti. Jedinečnosti i v tom smyslu, že dokážeme naplno využívat svůj potenciál a spoluvytvářet časoprostor, ve kterém je nám všem dobře. Kéž každý z nás dokáže žít plně, v lehkosti a v co největší radosti z těch „velkých maličkostí“, které život nabízí.

Mimo Villa Luna

Ráda cestuji (především do neprobádaných zemí), podnikám pěší dálkové poutě a v rámci toho všeho fotografuji přírodu. Dlouhodobě tancuji irský step, hraji na kytaru, irské banjo, ukulele, irish whistle (trošku na vše, na nic pořádně 😊). S chutí čtu a vzdělávám se; pracuji na svém doktorském studiu, v posledních letech také knižně publikuji. V neposlední řadě se ráda směji a dělám dobré skutky. Věnuji se dobrovolnické činnosti na paliativních oddělení nemocnic či hospicích a studiu všeobecného ošetřovatelství. Zajímám se o osobní rozvoj, psychologii, efektivní komunikaci a práci s tělem u dětí i dospělých.