mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem ve Villa Luna

V MŠ Villa Luna probíhá projekt pod názvem „Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem ve Villa Luna“, který je financován EU.

Image 1

Název projektu: Začleňování a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem ve Villa Luna

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001590

Období realizace: 1.11.2019 – 30.6.2022

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora škol,
  • vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol,
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí,
  • komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Cíle projektu:

  • Dočasná podpora dvojjazyčného školního asistenta dětem s odlišným mateřským jazykem a školce, společně s kontinuální práci v kolektivu.
  • Podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí mateřských škol se zohledněním multikulturního prostředí města.
  • Rozvoj komunikace, sdílení zkušeností a dobré praxe žadatele s rodičovskou veřejností, s cílem vytvářet prostor pro otevřenou diskusi v oblasti jeho přístupu k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, diskuse o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvoj demokratické kultury a v neposlední řadě prezentace školky v oblastech zaměření projektu.
  • Podpora proinkluzivního prostředí a komunitní charakter školky.

Projekt je financován EU, prostřednictvím programu OP Praha - pól růstu ČR.