mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Šablony OPP PR pro MŠ Villa Luna

V MŠ Villa Luna probíhá projekt pod názvem „Šablony OPP PR pro MŠ Villa Luna“, který je spolufinancován EU.

Image 1

Název projektu: Šablony OPP PR pro MŠ Villa Luna

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001977  

Období realizace: 1.12.2020 - 31.12.2022

Cílem projektu je podpořit děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří navštěvují naší školku, a nejen ty. Pro tento účel bude realizována personální podpora na MŠ (dvojjazyčný asistent pedagoga), komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.

Image 2