mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

„Malý Leonardo“ (vynálezy, sochy, obrazy a mnohé další)

Právě započaté téma je obsahově velmi pestré. Budeme se věnovat nejen odkazu Leonarda da Vinci, ale také architektuře našeho města – vše v kontextu staré a nové umění. Neopomeneme představit dětem zajímavé a zábavné výtvarné techniky, budeme obohacovat slovní zásobu o slova týkající se umění, představíme si nejznámější ilustrátory dětských knih a v neposlední řadě se budeme věnovat pozorování změn v přírodě s důrazem na zimu jako roční období.

Tento týden jsme dětem téma představili a promítli si krátký dokument o historii a současnosti Prahy.

Děti se také dozvěděly, kdo byl Leonardo da Vinci a čím se stal slavným.

Po jeho vzoru jsme konstruovali sochy a vymýšleli vynálezy z dostupných materiálů a také malovali vodovými barvami. Výtvory dětí si můžete prohlédnout v šatně. Výstavku budeme v průběhu celého tématu aktualizovat…

Ve středu v rámci tématu proběhl program „Lego Engineers“. Děti z kostiček Lega vytvořily stavební stroje dle návodů a ty potom použily na výstavbu města. Pod jejich rukama vznikaly báječné výtvory plné fantazie…viz. obrazová příloha.

Ve čtvrtek jsme se vydali na výpravu za současným uměním. Pozorovali jsme architekturu v okolí, prohlédli si moderní sochu Trifot a robotickou restauraci Cyberdog a nahlédli také do Galerie české fotografie.

Pokud nám to čas dovolil, trávili jsme co možná nejvíce času venku a užívali pro nás vzácného zimního počasí se sněhem.

Příští týden nás čeká povídání o umělcích všech směrů a ve čtvrtek vše vyvrcholí soutěží „Villa luna superstars“. Podrobnější informace najdete ve Vašich E-mailových schránkách.

S přání pěkného a víkendu a pevného zdraví

Váš tým Lvíčat