mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Letní mezinárodní komunitní festival

KOMU-NITĚ aneb co nás spojuje

Dne 26. června 2021 v čase od 15-19 hod se uskutečnilo komunitně osvětové setkání 4hodinové na téma KOMU-NITĚ aneb co nás spojuje, kterého se účastnilo celkem 16 osob. Cílem setkání bylo rozšířit povědomí rodičů o vizi a kultuře školy ve vztahu k její komunitní roli, posbírat rodičovskou zpětnou vazbu a identifikovat jejich očekávání, zapojit rodiče do formulace cílů a akčních kroků pro budoucí období a průřezově podpořit vazby napříč místní komunitou.

Externími odborníky byli B. Fuka a V. Kadlecová. Setkání otevřelo prostor k vzájemnému setkání světů školky jakožto instituce a místních obyvatel. Z proběhlých debat, formálních i neformálních, vzešlo několik zajímavých podnětů pro vstup školky do života místní komunity a naopak.