mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Náš přístup k péči v jeslích Villa Luna vychází  z teorie belgického profesora Ferre Leaverse, že dítě může nerušeně poznávat svět kolem sebe a ideálně se vyvíjet pouze tehdy, když se cítí uvolněné a šťastné.

mrak
mrak

Sluníčka

2 měsíce - 1,5 roku (CZ/EN)

V rodinném prostředí třídy Sluníček pečujeme denně o děti všech národností ve věku od 2 měsíců do 1,5 let a děláme vše pro to, aby se naši nejmladší svěřenci cítili jako doma. Pečlivě plánujeme adaptační období, kdy si děti zvykají na nové prostředí, a rytmus dne přizpůsobujeme potřebám každého dítěte.

Vycházíme vstříc individuálním přáním rodičů především v oblasti stravování, spánkového režimu i zvyklostí dítěte. S dětmi komunikujeme ve dvou jazycích a tím pokládáme základy k jejich bilingvalitě.

Útulná herna Sluníček poskytuje dětem stále se obměňující příležitosti ke zkoumání a objevování světa i bezpečné prostředí pro jejich první krůčky.

Náš personál tvoří kvalifikované zdravotní sestry a pedagožky, které připravují řadu podnětů a činností podporujících všestranný vývoj dětí. Pokroky dětí pravidelně konzultují s rodiči a jsou vždy připravené poradit.

"Tety" ve Sluníčkách mají k dětem láskyplný vztah, citlivě vnímají jejich signály, jsou trpělivé,  na první místo kladou důraz na celkovou psychickou a tělesnou pohodu dětí.

Na čem nám záleží:

  • Šťastné a zdravé dítě
  • Rodinné laskavé prostředí
  • Správný všestranný vývoj dítěte
  • Důvěra a spolupráce rodičů
  • Flexibilní péče