mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Náš přístup k péči v jeslích Villa Luna vychází  z teorie belgického profesora Ferre Leaverse, že dítě může nerušeně poznávat svět kolem sebe a ideálně se vyvíjet pouze tehdy, když se cítí uvolněné a šťastné.

mrak
mrak

Medvíďata 

15 měsíců - 2,5 roku (CZ/EN)

Ve třídě Medvíďat pečujeme o děti všech národností ve věku od 15 měsíců do 2,5 let. Rodinná atmosféra, důvěra a citlivý přístup našich laskavých pečovatelek a učitelek usnadňují dětem jejich mnohdy první delší odloučení od rodičů. S dětmi komunikujeme ve dvou jazycích, anglicky a česky a tím vytváříme základy k bilingvalitě.

Základním principem péče ve třídě Medvíďat je individuální přístup ke každému dítěti a poskytování co nejširší škály podnětů přiměřených věku a bezpečného prostředí k objevování prostřednictvím všech smyslů. Program ve třídě Medvíďat je inspirován projektovou metodou a paní učitelky tak mají pro děti každý den v souladu s naším vzdělávacím konceptem připravenou celou řadu výtvarných, pohybových a dalších aktivit a her zaměřených na všestranný rozvoj dítěte. Díky přítomnosti rodilých mluvčí děti již ve věku, kdy přechází do mateřské školky, rozumí a komunikují anglicky.

Součástí programu jsou také:

 • Klub „Bubínky“
 • Klub „Sporťáček“
 • Divadelní představení a vzdělávací workshopy
 • Akce pro rodiče s dětmi
 • Příprava na přestup do mateřské školky

Co najdete ve třídě Medvíďat?

 • Rodinné a láskyplné prostředí
 • Individuální přístup
 • Bilingvalitu již od prvních krůčků dítěte
 • Pravidelnou komunikaci s rodiči o vývoji dítěte
 • Anglického rodilého mluvčího po celý den
 • Bohatý program pro děti i rodiče
 • Úsměv, pochopení a toleranci
 • Navazující vzdělávání v mateřské škole Villa Luna
mrak
AKCE