mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak
mrak

Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání.
Herbert Spencer

mrak
mrak

Myšky

3 - 6 let (CZ/EN)

Německo-česká třída Myšek je určena dětem všech národností od 3 do 6 let. Děti v této třídě s podporou česky mluvící paní učitelky a německých rodilých mluvčí poznávají svět a formují svou osobnost v bilingvním prostředí. Němčina se přirozeně stává dalším jazykem, kterým běžně komunikují.

Děti ve třídě Myšek se učí se na základě individuálních zkušeností, s využitím všech smyslů, kreativně a zábavně formou projektů. Každý den na ně v souladu se vzdělávacím konceptem čeká bohatý program rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.

Odpoledne si děti mohou vybrat z nabídky kroužků v českém i cizím jazyce.

Součástí programu jsou:

 • Sportování v tělocvičně Sokola (týdně)
 • Výlety, vzdělávací workshopy a návštěvy divadel
 • Specializovaná předškolní příprava
 • Plavání
 • Tenis
 • Logopedická prevence
 • Školka v přírodě
 • Akce pro rodiče s dětmi

Proč třída Myšek?

 • Kvalitní předškolní příprava na vstup do českých i mezinárodních škol
 • Bilingvní komunikace po celý den
 • Ucelený moderní vzdělávací koncept 
 • Pohyb, sport a výchova k zdravému životnímu stylu
 • Široká nabídka odpoledních kroužků
 • Multikulturní prostředí podporující toleranci
 • Pravidelné vývojové pohovory s rodiči

Denní program

Odpoledne ve Villa Luna probíhá formou odpoledních kroužků, během kterých děti objevují své talenty a mají možnost je rozvíjet.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
7:30 - 8:15 Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
Příchody dětí
Volná hra
8:15 - 8:45 Dopolední svačinka Dopolední svačinka Dopolední svačinka Dopolední svačinka Dopolední svačinka
9:00 - 10:15 Ranní kroužek
Aktivity k týdennímu tématu
Tělocvična Ranní kroužek
Aktivity k týdennímu tématu
Ranní kroužek
Aktivity k týdennímu tématu
Ranní kroužek
Aktivity k týdennímu tématu
10:15 - 11:15 Pobyt v zahradě
Vycházka
Tělocvična Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
Pobyt v zahradě
Vycházka
11:30 - 12:00 Oběd Oběd Oběd Oběd Oběd
12:00 - 14:15 Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
Spánek (mladší děti)
Předškolní příprava (starší děti)
14:30 - 15:00 Odpolední svačinka I. Odpolední svačinka I. Odpolední svačinka I. Odpolední svačinka I. Odpolední svačinka I.
15:00 - 16:00 Jazykové odpoledne - němčina Angličtina 3+
Angličtina 4+
Německý hobby kroužek
Outdoor klub
Bubínky
Umělecko-řemeslný kroužek
Sportovní roužek
Matematýsek 3+
Balet
Dolceli klub - vaření
Matematýsek 4+
Hudebně-pohybový kroužek
16:00 - 17:00 Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
17:00 - 17:30 Odpolední svačinka II. Odpolední svačinka II. Odpolední svačinka II. Odpolední svačinka II. Odpolední svačinka II.
17:30 - 18:00 Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce
Pobyt v zahradě
Volná hra ve školce