Projekty

Při naší pedagogické práci s dětmi využíváme projektové metody, která je založená na aktivní účasti dětí a vychází z jejich zájmů a potřeb.
Pracujeme s dětmi na tematických projektech, které mají trvání od 2 do 4 týdnů.
V rámci daného tématu děti prostřednictvím literárních, hudebních, pohybových, výtvarných a dalších aktivit postupně danou tematiku rozvíjejí, učí se nových dovednostem a znalostem, vše hravou a kreativní formou.

 

Podněcujeme rozvoj dětské fantazie, dbáme na využití co nejširší škály materiálů a aktivit.

Vyvrcholením každého tématu je buď výtvarné dílo, společný výlet, dramatizace a další výsledky, které v dětech podporují pocit sebeuspokojení a zvyšují jejich sebevědomí.

V rámci projektových činností se zaměřujeme na rozvoj všech oblastí dětské osobnosti.

Základní oblasti rozvoje

•    hrubá motorika
•    jemná motorika
•    smyslové vnímání
•    řeč
•    cizí jazyk
•    poznávací oblast
•    samostatnost
•    sociální oblast
•    kreativita