Mateřská školka

Naši bilinguální mateřskou školku navštěvují děti ve věku od 2,5 do 7 let.
Rodiče si mohou vybrat mezi zařazením svého dítěte do německo-české či anglicko-české třídy. V jazykových třídách s dětmi po celý den pracují na základě imerzní metody společně český pedagog a rodilý mluvčí.

V průběhu některých aktivit se děti z obou tříd setkávají, dostávají do kontaktu s dalším cizím jazykem a tím si vytváří základy k jeho osvojení.
Díky malému počtu dětí ve třídách v poměru 1 pedagog na maximálně 6 dětí můžeme uplatňovat individuální přístup.

Pedagogický koncept

Náš pedagogický přístup vychází z úspěšného konceptu Villa Luna, který využívá moderní výchovně-vzdělávací metody a na první místo staví maximální rozvoj osobnosti každého dítěte.

S vědomím toho, že každé dítě je výjímečné se soustřeďujeme  na objevování a individuální  rozvoj nadání a zároveň na včasné odhalování a řešení možných slabých míst. Děti se ve Villa Luna učí na základě individuálních zkušeností, s využitím všech smyslů, kreativně a zábavně formou projektů.

 

Využíváme propracovaný koncept rozvoje především v oblasti:

•    vytváření sociálních vztahů
•    přirozeného osvojování cizího jazyka
•    seznamování s přírodními  vědami a experimentování
•    pohybu  a zdravého životního stylu
•    kreativní tvorby a hudby
•    předškolní přípravy

Při vytváření našeho výchovně-vzdělávacího plánu, který je v souladu s požadavky RVP Ministerstva školství, čerpáme z pedagogických směrů jako je Montessori, projektová metoda či metoda Začít spolu.

Kvalifikovaný personál

Garancí kvality naší práce v mateřské škole je mimo jiné náš mezinárodní kvalifikovaný a vysoce motivovaný tým. Skládá se ze zkušených pedagogů s odpovídajícím vzděláním, kteří díky svým talentům a zájmům mohou nabízet dětem řadu kroužků a dalších obohacujících aktivit.

Samozřejmostí je pro nás také pedagogické vzdělání rodilých mluvčí a to že ve Villa Luna s dětmi pracují také muži.

Diagnostika a komunikace

Období předškoláka je jedním z nejdůležitějších pro jeho správný, jak tělesný, tak psychický vývoj. Trvá přibližně od 3 do 6 let a formují se v něm základy osobnosti.  Proto je pro nás velmi důležité pravidelně rodiče seznamovat s pokroky jejich dítěte, či je případně upozornit na oblasti, jejichž rozvoj je třeba podpořit.  Naši pedagogové systematicky dokumentují vývoj dětí a sestavují pro rodiče vývojové zprávy, se kterými je seznamují v průběhu pravidelných vývojových pohovorů. Každé dítě má své portfolio, ve kterém jsou zaznamenány úspěchy a uloženy výtvory dětí a kterým se děti mohou pochlubit rodičům.

Vybavení herny a zahrady

Herny mateřské školky jsou zařízené nápaditě a útulně.  Poskytují dětem prostor k hrám všeho druhu, cvičení i klidným výukovým aktivitám. Děti velmi rády využívají Montessori koutek či experimentují v přírodovědném  koutku. Samostatný výtvarný ateliér s dílenským stolem umožňuje dětem výtvarné vyžití a rozvoj kreativity.
Villa Luna je obklopena krásnou zahradou, kterou téměř za každého počasí využíváme k pobytu na čerstvém vzduchu. Zahrada je vybavená certifikovanými prolézačkami, pískovištěm a dalšími herními prvky.