Denní program

Denní a týdenní program v naší školce má pravidelný řád, je přizpůsobený věku dětí a vychází ze vzdělávacího plánu Villa Luna.

V průběhu dne od 7 do 18 hodin je pro děti připravena tematická práce na projektech, zájmové kroužky a specializované aktivity, prostor pro volnou hru, stravování, odpočinek a pobyt na čerstvém vzduchu.

Každé dva týdny je na programu nové téma, které děti s podporou svých učitelů aktivně prožívají a rozvíjejí v rámci projektů. V dopoledních i odpoledních hodinách se děti také pod vedením kvalifikovaných externích lektorů věnují specializovaným aktivitám jako jsou například přírodovědné experimenty, jóga či hra na flétnu. Pravidelně navštěvujeme tělocvičnu v nedaleké Sokolovně.

Pro předškoláky je každý den vyhrazen čas pro přípravu na školní docházku.

Příklad denního a týdenního plánu

Myšky: německá školka

Broučci: anglická školka