Základem výchovně-vzdělávacího procesu jsou individuální zkušenosti