Provozní doba

Villa Luna je otevřená celoročně včetně letních prázdnin s výjimkou státních svátků.

Provozní doba je od 7 do 18 hodin. V období letních prázdnin (červenec, srpen) probíhají v mateřské škole tematické týdny, které jsou přístupné i externím dětem (viz AKCE - Letní tábory).

Rodiče mohou volit mezi půldenní (7 – 14 hod) nebo celodenní (7 – 18 hod) docházkou v rozsahu 2 až 5 dnů v týdnu.

Bezpečnostní zásady

  • pravidelné školení personálu první pomoci a bezpečnosti při práci s dětmi
  • dodržování hygienických a protipožárních směrnic
  • zaslepené elektrické zásuvky, nebezpečné předměty mimo dosah dětí
  • pouze bezpečné hračky a didaktické pomůcky, zahrada s certifikovanými herními prvky dle směrnic EU
  • vstup do oploceného areálu školky pouze po ověření totožnosti, děti jsou vydávány pouze oprávněným osobám

Stravování

Villa Luna dbá o vysokou kvalitu stravování. Dětem nabízíme ve snaze vypěstovat u nich správné stravovací návyky pouze kvalitní, pestrou a vyváženou stravu s velkým podílem ovoce a zeleniny a BIO produktů.
Denní stravovací režim se skládá ze 2 – 3 svačin, oběda a pitného režimu.

Skladba stravy odpovídá výživovým doporučením Ministerstva zdravotnictví, pro děti se speciálními potřebami zajišťujeme odpovídající stravování.