Znalost cizího jazyka je pro dnešní dobu nezbytná. Děti Villa Luna získávají pro osvojování cizího jazyka ty nejlepší předpoklady

Jazykové třídy

Villa Luna vytváří pro děti jedinečné a přirozené multikulturní prostředí. Rodiče si na počátku docházky mohou vybrat jazykovou třídu, kterou jejich dítě bude navštěvovat. Mohou volit mezi třídou německo-českou či anglicko-českou. Ve třídě se o děti celodenně starají zároveň čeští pedagogové i rodilí mluvčí.

Díky celodenním aktivitám s rodilými mluvčími dochází k zintenzivnění osvojování cizího jazyka. Díky tomu, že se obě jazykové skupiny dětí během dne při některých činnostech setkávají, naskýtá se příležitost naslouchat dalšímu cizímu jazyku a podvědomě si tak vytvářet základy k jeho osvojení v budoucnu.

Imerzní metoda

Výuka imerzní metodou, neboli metoda jedna osoba = jeden jazyk, se zakládá na principu užívaném ve dvojjazyčných rodinách.

Děti komunikují s německými či anglickými pedagogy výhradně německy a anglicky, s českými pouze v češtině.

Učitelé se nesnaží s dětmi „biflovat“ nová slovíčka nebo vysvětlovat gramatická pravidla, učení probíhá intuitivně a hravě.

Děti dokážou velmi dobře pochytit zvukovou podobu a rytmus cizího jazyka. Výzkumy dokládají, že si děti díky imerzní metodě děti mnohem snadněji osvojují cizí jazyk.

Proč vícejazyčnost

Začít se učit cizímu jazyku je podle vědeckých výzkumů a ověřených zkušeností nejvhodnější do pátého roku života. Vícejazyčná komunikace v útlém věku podněcuje tvorbu nervových spojení a přispívá k maximálnímu využití intelektuálního potenciálu.

Děti, které jsou v raném dětství vystavené působení více jazyků, bývají prokazatelně flexibilnější a vnímavější. Dokážou se naučit cizí jazyky mnohem snadněji než děti, které vyrostly pouze v jednojazyčném prostředí. Děti se v bilinguálních jeslích a bilinguální školce pomocí písniček a her seznamují s jinými kulturami a zvyky, což je v našem globalizovaném světě velmi důležité.