Doba od narození dítěte do jeho sedmi let je pro dítě velmi důležitou etapou života. V tomto období se utvářejí jeho intelektuální schopnosti a citové vazby. Právě v tomto věku chceme dětem poskytnout dostatek prostoru, pozornosti a podnětů, které potřebují k formování své osobnosti.