Díky projektům děti objevují svět

Projekty

V našich jesličkách se s velkou péčí věnujeme přípravě prostředí, které nabízí dětem stále nové impulsy povzbuzující  k samostatnému  objevování  světa.
Každodenní aktivity pro děti plánujeme  v rámci tematických projektů.
Při výběru témat projektů vycházíme  ze zájmu dětí, inspirujeme se také ročními obdobími. Každý projekt obsahuje aktivity výtvarné, hudební, pohybové a zároveň se zaměřuje na slovní zásobu v obou jazycích

 

I naše nejmenší děti do jednoho roku rádi pozorují a zapojují se do činností.

Na závěr každého projektu se děti mohou rodičům pochlubit svými výrobky, na které jsou náležitě hrdé. S průběhem projektů se rodiče mohou seznámit v našem pravidelném bulletinu.

 

Základní oblasti rozvoje

Při práci s dětmi jsou pro nás důležité všechny oblasti rozvoje osobnosti:

•    hrubá motorika
•    jemná motorika
•    smyslové vnímání
•    řeč
•    cizí jazyk
•    poznávací oblast
•    samostatnost
•    sociální oblast
•    kreativita