Jesličky

V láskyplném prostředí našich jesličkek se staráme denně od 7 do 18 hodin o děti ve věku od 4 měsíců do 2,5 let.

Rodinná  atmosféra, důvěra a citlivý postup při zvykání, ulehčují dětem první delší odloučení od svých rodičů.

Maximální počet 4 dětí na jednoho člena personálu zaručuje individuální přístup a kvalitu péče.

S dětmi komunikujeme ve dvou jazycích a tím vytváříme základy k bilingualitě.  Jsme jediné jesle v Praze, ve kterých mohou rodiče volit mezi angličtinou a němčinou.

Individuální přístup

Náš přístup k péči v jeslích Villa Luna vychází  z teorie belgického profesora Ferre Leaverse,  že dítě může nerušeně poznávat svět kolem sebe a ideálně se vyvíjet pouze tehdy,  když se cítí uvolněné a šťastné.

Základní myšlenkou našeho pedagogického konceptu je individuální přístup ke každému dítěti a poskytování co nejširší škály podnětů přiměřených věku a bezpečného prostředí ke zkoumání a objevování prostřednictvím všech smyslů. Integraci a péči o nejmenší děti do 1 roku  věnujeme zvýšenou pozornost.

Naše zásady

•    na prvním místě je pro nás celková tělesná a psychická pohoda dětí
•    vycházíme vstříc individuálním přáním rodičů
•    chováme se k dětem láskyplně a s respektem
•    vytváříme bezpečné a stále se obměňující podnětné prostředí
•    pozitivní reakcí podporujeme rozvoj a sebevědomí dětí
•    posilujeme sociální vývoj dětí ve skupině
•    děti všestranně rozvíjíme
•    bilinguální prostředí vytváříme zcela přirozeně prostřednictvím imerzního přístupu
•    usmíváme se

Kvalifikovaný personál

Na výběr personálu pro naše jesle klademe velký důraz. O děti se starají pouze kvalifikované zdravotní sestry a zkušené pedagožky.

Také naši rodilí mluvčí mají odpovídající vzdělání a praxi.

"Tety" ve Villa Luna mají láskyplný vztah k dětem, citlivě vnímají jejich signály, jsou trpělivé a svými všestrannými zájmy obohacují každodenní program dětí.

Pravidelně spolupracujeme  také s externími odborníky z oblasti fyzioterapie, dětské psychologie a výživového poradenství.

Diagnostika a komunikace

V průběhu prvních tří let věku se děti velmi rychle vyvíjejí a proto je pro nás velmi důležité pravidelně rodiče seznamovat s pokroky jejich dítěte, či je případně upozornit na oblasti, jejichž rozvoj je třeba podpořit.

Na základě každodenních podrobných záznamů do knihy dítěte,  informujeme rodiče tom, jak se jejich dítě v jeslích mělo, jaké aktivity absolvovalo, jak jedlo, spalo atd.

Naši pedagogové systematicky dokumentují vývoj dětí a sestavují pro rodiče vývojové zprávy, se kterými je seznamují v průběhu pravidelných vývojových pohovorů.

Vybavení herny a zahrady

Vybavení herny našich jeslí je bezpečné a pečlivě přizpůsobené věku dětí. Kojenci mohou zkoušet své první krůčky a prozkoumávat různé materiály a tvary. Batolata mají příležitost experimentovat u stolečků s barvami, vařit v dětské kuchyňce či listovat v útulném koutku obrázkovými knížkami. Starší děti využívají také prostory našeho výtvarného ateliéru a účastní se pohybového a tanečního dovádění v prostorné herně školky.

Villa Luna je obklopena krásnou zahradou, kterou téměř za každého počasí využíváme k pobytu a hrám na čerstvém vzduchu.